Valmentajat

Sini Kauppila-Vääräniemi

Sosionomi (AMK)

Olen ikuinen arjen pienten asioiden ihmettelijä ja innokas oppija. Lempeä puhe ja oman kehoni kuuntelu auttavat minua kohtaamaan erilaiset vastaantulevat haasteet, olivatpa ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Olen kehollinen jännittäjä; ylivirittyneisyyteeni johtaa yhtälailla positiivinen stressi kuin yleisemmin tunnettu kuluttava negatiivinen energia. Pidän erityisen tärkeänä kehon ja mielen tasapainoa, ja tuon tasapainon saavuttamalla kykenen näkemään laajemmin asioiden eri ulottuvuudet.

Valmistuin v. 2011 sosionomiksi ja löysin lähes välittömästi tieni sosiaalityön ytimeen, sosiaalitoimistoon. Olen työskennellyt monipuolisesti kuntasektorilla eri ikäisten kanssa, nähnyt elämänkaaren eri vaiheita ja käänteitä. Kohtaan jokaisen tapaamani ihmisen kokonaisuutena, arvokkaana ja uniikkina. Intuitio ja kuuntelemisen taito ovat vahvuuteni.

Asioiden tunnistaminen ja niiden sanoittaminen ovat keinoja, joiden avulla kukin pystyy hahmottamaan käännekohtia ja omaa paikkaansa elämänpolullaan. Koen näiden olevan työkokemukseni perusteella hyväksi havaittuja keinoja lähtökohdista riippumatta. Tiivistettynä työtapani muotoutuu kysymisen ja kuuntelemisen kautta kokonaiskuvan hahmottamisesta. Innostun etenkin hieman mutkikkaista, selvittelyä vaativista asioista. Tavoitteenani on tuoda asiat muiden tietoisuuteen selkeästi ja helposti ymmärrettävästi.

Nautin luonnossa liikkumisesta ja vaalin luontoon syntynyttä yhteyttä myös osana työpäivää aina sen ollessa mahdollista. Myös heiluvat hännät ovat sydäntäni lähellä. Koen, että omasta hyvinvoinnista voi olla vaikea pitää kiinni, etenkin silloin kun ympäröivät olosuhteet antavat siihen vaillinaiset mahdollisuudet. Myös tunnollisuus ajaa herkästi ylisuorittamiseen. Itseään kohtaan on vaikeampi olla armollinen kuin toista kohtaan. Kuitenkin kaikki elämän ratkaisut ja valinnat lähtevät meistä jokaisesta itsestämme, sinusta ja minusta, sekä omasta arvomaailmastamme.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi perheeni hyvinvoinnin lisäksi on minun arvojeni ydin, olen ensisijaisesti vaimo ja äiti. Äitiys on se, joka muistuttaa minua pitämään huolen itsestäni. Koti, perhe ja ystävät ovat tukikohtani, josta ammennan luottamusta. Perheelleni haluan tarjota mahdollisuuden hyvinvoivaan ja turvalliseen elämään. Valmennuksiemme kautta voin tarjota saman mahdollisuuden myös Sinulle.

Heidi Kananen

Sosionomi (AMK)

Lähiesimies (ammattitutkinto, sosiaali- ja terveysala)

Oppimisen ilo näkyy niin työssäni kuin kaikilla muullakin elämässäni. Minua kiehtoo ihmismieli ja positiivinen psykologia. Rakas harrastukseni on hyvinvointi- ja itsetuntemuskirjojen lueskelu, joita on kulunut kymmeniä vuosien varrella. Niiden kautta olen saanut oman hyvinvoinnin lisäksi etenkin voimavarakeskeisiä keinoja ihmissuhdetyöhön. Uskon, että meiltä jokaiselta löytyy voimavaroja ja vahvuuksia, joiden käyttäminen vaikeuksissa ja elon tiellä ylipäätään on avain onnellisempaan elämään. Toisinaan voimme kuitenkin tarvita apua niiden tunnistamiseen ja jotta ne saa vapautettua käyttöön.

Olen työelämässäni työskennellyt monipuolisissa tehtävissä, joista ihan jokaisesta on jäänyt tärkeitä eväitä elämän reppuun. Erityisen arvokasta kokemusta sain työskennellessäni esimiestehtävissä. Opin valtavasti itseni ja muiden johtamisesta. Sain myös silmiä avaavan omakohtaisen kokemuksen, miten voi käydä, kun ei kuuntele itseään ja toimii vastoin omaa arvomaailmaansa. Uuvuin ja ymmärsin sen sekä toipumiseni kautta entistä kokonaisvaltaisemmin, mistä kaikesta hyvinvointi rakentuu. Kokemukseni ja sosiaalialan koulutukseni kautta syntynyt asiantuntijuus auttaa minua kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, juuri heidän uniikeista lähtökohdistaan.

Itseni kuunteleminen auttaa pitämään tekemistäni ja palautumistani tasapainossa, hyvinvointiani yllä. Minua rentouttavat erityisesti luonto, läheiset, liikunta ja koiriemme kanssa puuhastelu. Olen ottanut elämässäni ratkaisevia, isojakin askeleita, joiden avulla olen joka päivä lähempänä unelmiani ja tavoitteitani sekä nautin entistä enemmän hetkestä. Haluan auttaa ja inspiroida myös muita uskomaan itseensä. Olen mielelläni sinunkin rinnallasi, etsimässä yhdessä sydämenasioitasi, kun tarvitset tukea.

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme tilaajana kuulet aina ensimmäisenä uusista valmennuksistamme ja mietteistämme elämästä.